top of page

18.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Askolan Metsästysyhdistys Ry

Takametsäntie 387

07580 TILÄÄ

 

Rekisteriä pidetään Askolan metsästysyhdistyksen toiminnan aikana. Jos yhdistys lakkaa kyseinen rekisterin pito lopetetaan. Rekisteristä vastaavat ne henkilöt, joilla on oikeus päästä tarkastamaan rekisterin tietoja.

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin ylläpidosta vastaa sihteeri ja noudatamme jatkuvan tarkistuksen periaatetta. Tietoja päivitetään sitä mukaan rekisteriin, kun muutokset on saatettu yhdistyksen sihteerin tietoon. 

 

Marko Koljonen

Sihteeri

p. 040 1440 601

askolan.my@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

 

Askolan Metsästysyhdistys Ry:n jäsenrekisteri, Metseri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Jäsenrekisteriä käytetään Askolan Metsästysyhdistyksen jäsenien tiedottamiseen seuran toimintaan ja yleisesti metsästykseen ja riistanhoitoliittyvistä asioista. Lisäksi jäsenrekisterin avulla kerätään vuosittaiset jäsenmaksut.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

 

Nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tiedot Askolan metsästysyhdistyksen jäsenyydestä. Tällaisia tietoja voivat olla: ampumajäsen, ei maksava, erotettu, hirvimies, Jahti-lehti, johtokunnan jäsen, koejäsen, kunniajäsen, maksava, metsästyksenvartija, riistakolmiolaskenta, sihteeri ja valvoja. Lisäksi on kirjattu tieto siitä, jos henkilö haluaa jösenmaksunsa laskun sähköpostilla paperilaskun sijaan.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennetaan tietoja yhdistyksen kotisivujen (www.askolanmy.fi) yhteystietolomakkeen kautta, mistä jäsen voi ilmoittautua yhdistyksen jäsenille tarkoitetulle sähköpostilistalle. Lisäksi jäsentietoja voidaan tallentaa henkilön suostumuksella jäsenhakemuksen yhteydessä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Askolan Metsästysyhdistys Ry:n toimihenkilöiden yhteystiedot päivitetään vuosittain Askolan-Pukkilan Rhy:lle.

 

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

 

Tiedot varastoidaan ja arkistoidaan Suomessa eikä jäsenrekisterin tietoja tulla siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojaukset periaatteet

 

Manuaalista aineistoa säilytetään Askolan Metsästysyhdistys Ry:n tiloissa Askolassa. Näitä tiloja koskee normaali kulunvalvonta

 

Sähköinen aineisto on varastoitu ja suojattu yleisen toiminnan normaalien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Pääsy sähköiseen aineistoon suojattu käyttäjä- tunnuksella ja salasanalla. Pääsy henkilötietoihin on yhdistyksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla sekä sihteerillä.

 

10. Tarkastusoikeus

 

Jokaisella jäsenrekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tämä onnistuu pyytämällä jäsenrekisterin yhteyshenkilöä eli yhdistyksen sihteeriä näyttämään omat tiedot. Pyynnön voi esittää sähköpostilla ja henkilöllisyys on todistettava ennen tietojen luovutusta. Jäsenen erotessa hänen kaikki tiedot poistetaan asiakasrekisteristämme sekä sähköpostilistaltamme.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

 

Askolan Metsästysyhdistys Ry:n jäsenrekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus pyytää omia tietoja korjattavaksi tai päivitettäväksi. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Askolan Metsästysyhdistys Ry:sta eronneilla sekä yhdistykseen kuulumattomilla entisillä koejäsenillä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä.

bottom of page